Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplama yapılırken öncelikle işçinin ne kadar süre çalıştığı hesaplanır. Kıdem hesabı için işçinin çalıştığı yıl sayısı aldığı maaşın brütüyle çarpılır. Brüt hesaplanırken yol yemek ve işçiye maaşı dışında yapılan yan ödemeler de dahil edilir. Yılın dışında arta kalan günler ise günlük brüt ücret ile çarpılır. Toplam miktardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılır. Kalan miktar banka kanalı aracılığıyla kıdem tazminatı olarak işçiye ödenir.

Kıdem Tazminatına Esas alınacak Sürenin Belirlenmesi

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az 1 yıldır çalışıyor olması gereklidir. Aksi durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Kıdem Tazminatı Hesabına Esas Alınacak Ücret ve Zamanaşımı Süresi

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir.

Kıdem tazminatında zamanaşımı ikili ayrıma tabiidir. 25 Ekim 2017 tarihinden önce işten ayrılanlar için iş sözleşmelerinin sona ermesinden itibaren  zamanaşımı on yıldır. 25 Ekim 2017 tarihinden sonra iş sözleşmesini sona erdirenler için için ise süre beş yıldır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örnekleri

İşçinin brüt maaşı 5.000,00 TL,

işten ayrılış tarihi 12.12.2022,

işe giriş tarihi 12.12.2019,

Toplam yıllık ikramiye 3600 TL(Aylık 300 TL‘ye gelir)

Toplam yıllık yemek yardımı 3600 TL(Aylık 300 TL’ye gelir)

Toplam yıllık servis ücreti yardımı 4800 TL(Aylık 400 TL’ye denk gelir)

Hizmet süresi ile çarpılacak olan miktar 5.000+300+300+400=6000 TL

Bu örnekte işçinin toplam hizmet süresi 3 yıl, sonuç olarak ise 3yıl×6000=18.000 TL’dir.

İhbar Tazminatı Hesaplama Örnekleri

İşçinin brüt çıplak aylık ücreti 5.000 TL,

İşten ayrılış tarihi 12.12.2022

İşe giriş tarihi 10.12.2022

Toplam yıllık ikramiye 3600 TL (Aylık 300 TL’ye gelir)

Toplam yıllık yemek yardımı 3600 TL (Aylık 300 TL’ye gelir)

Toplam yıllık servis ücreti yardımı 4800 TL(Aylık 400 TL’ye denk gelir)

8 hafta ile çarpılacak olan miktar 5000+300+300+400=6000

Yani toplam ihbar tazminatı 2×6000=12000 TL ‘dir. 

Was this helpful?

1 / 0

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Total: 1 Ortalama: 5]
Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *